Orkidéfamilien eller marihandfamilien er en av de største plantefamiliene. Familien består av ca. 880 slekter og rundt 22-25 000 arter.

Orkidéer har flere fellestrekk som gjør de greie å kjenne igjen som tilhørende familien: De er flerårige urter, som regel med parallell bladnervatur og ofte med basal bladrosett. Blomstene hos de ulike artene varierer mye i utseende og farge, men

Tomat er en frukt som i dag spredt over hele verden, og har en sentral plass i mange kulturers matlaging. Selv om tomat i norske husholdninger oppfattes som en grønnsak er den botanisk sett en frukt, med ett stort og saftig bær.